#205468
HalliHallo

Hvad mener du med en kreditorbeskyttet konto?

En arbejdsskadeerstatning er mig bekendt normalt uden videre beskyttet på en almindelige konto overalt, hvis man gør opmærksom på at beløbet hidrører fra en erstatning.

Hvor du får den bedste forrentning er ikke så svært at finde ud af.