#205030
Mr R

Med andre ord.

Depotgebyrer har sin egen bestemmelse i ligningslovens § 17 C. Denne bestemmer, at der ikke er fradrag for depotgebyrer, boksleje, kontooversiger samt administration i øvrigt vedrørende værdipapirer og bankindeståender, der er afholdt for at sikre kapitalindkomst eller aktieindkomst. Så der er ikke fradrag for depotgebyr for private aktieejere.