#204888
Jyden

Tak til thsv for indput.

Jeg er de sidste dage selv observeret at par lokale tidbud som jeg ikke synes umiddelbart dukker op under søgninger, f.eks Sparekassen Vendsyssel fastrente på 1,5 % på ca. 1 år, 2% på ca. 2 år og
2,5 % på ca. 4 år. – men check selv hvis man er interesseret hvad der står med småt.
Østjysk Bank har også ifølge deres prisbog noget “højrente” , men der er lidt flimmer med indskudsperioden, så vidt jeg kan se.
Efter at FIH igen har nedsat renten må man jo være mere og mere OBS på hvad der findes af lokale tilbud som der ikke reklameres så meget med, og det er jo blevet noget vanskeligere efter at man skal helt ind i “Prisbøgerne” for at finde satser, så jeg opfordrer til at noget af det der ikke reklamers så meget med kommer frem her i debatten, så kan hver enkelt interesseret jo selv se om det er noget der kan passe ind i de ønsker man har. Det behøber jo ikke at være med alle detaljer man skriver, men blot tip.