#204864
peter holm larsen

I bund og grund er det jo lige fedt hvad andre bruger – nogle kan klare sig for 3.000 kr. om måneden nogle for langt mindre og nogle er det end ikke nok til blot ½ uge.

Den bedste måde at få styr på hvad er er rimeligt for jer – er at tage jeres kontoudtog f.x og løbe det igennem – og gruppere alle udgifter efter art.

Hvor det med at sige rådighedsbeløb er også så vidt et begreb at det er alt for flydende at sammenligne.

Kan huske jeg for mange år siden var i banken for at blive kreditvurderet til et realkreditlån.

Jeg havde lavet mine udgifter i nogle få blokke:

Nuværende bolig (husleje, el, vand, varme, forsikring)
Vedligehold af bolig
Bil (forsikring, benzin service)
Øvrige (mad, tøj, ferie, tandlæge mv., fornøjelser, licens, telefon, avis, forsikringer mv.)
Faglige kontingenter
Daginstitution
Opsparing

Summen gav vores samlede indtægt. Opgørelsen var lavet for 2 år til banken.

I den tro, at så var alt bare lige til at gå til. Men så skulle det hele tastes ind i et skema – og så kom udfordingerne for den bankansatte og jeg på mødet. For der skulle tastes specifikt ind hvad var udgiften til telefon, licens fornøjelser, bil, benzin mv mv. mv

Mit svar var de kunne taste hvad som helst ind, blot summen af deres indtastninger svarede til summen af mine grupper. Men NEJ – den gik ikke. Så jeg måtte på mødet “i vildskab” nævne udgifterne i en ekstemt specifikaitonsgrad – med det resultat at jeg blot selv regende fra hver gang banken spurgte om en udgift til et beløb.

Og resultatet var – da øvelsen var omme – ja at min opsparing var i samme størrelse som min simple formel – om min nye bolig samlet måtte koste pr år hvad der svarede til min nuværende bolig + min nuværende opsparing minus forskellen mellen udgifterne på vedligehold af min nuværende bolig og den nye.

Men deres grupper, af hvad er var faste og variable og hvad der dækkedes rådighedsbeløb var et andet end min opfattelse. Og opdelingen var for mig lige fedt – blot summen var korrekt.

Så hvad der er normalt – er også afhængig af hvad der er med i posten.