#204606
Anonym

thsv
Jeg besvarer og forholder mig alene til startindlæggets oplysning om, at huset må sælges pga. drastisk indkomstnedgang og spørgsmålet om, hvad man skal gøre i forhold til den modvillige pante-brevskreditor – at basere svar eller løsningsforslag på andet, vil være rent gætteri, og det er spørgeren ikke tjent med.

Den bedste løsning er derfor også, at spørgeren søger bistand, hvor alle relevante oplysninger kan inddrages i det/de eventuelle løsningsforslag. Dette forum egner sig efter min mening ikke til andet end at stille spørgsmål om helt enkle problemstillinger.