#204602
Anonym

thsv
Hvordan havde du forestillet dig at det skulle kunne lade sig gøre?
Spørgeren har oplyst, at man må sælge huset pga. en drastisk ændring af indkomsten. Nu ved vi intet nærmere herom, men der er da intet der tyder på, at spørgeren vil kunne sidde i huset, bare fordi man slipper for at betale afdrag, i øvrigt skal den modvillige pantebrevskreditor også acceptere, at de foranstående lån omlægges til afdragsfrie – hvis de da ikke allerede er uden afdrag.

Men spørgeren bør søge advokatbistand, både for bedre at kunne forhandle med pantebrevskreditor, men også for at få råd om de alternative løsninger der er, hvis panthaveren viser sig modvillig.

Selv om det måtte ende med en tvangsauktion, er alt håb ikke ude, idet man i så fald vil kunne søge offentlig gældssanering umiddelbart efter auktionen.