#204598
Malke

thsv: Nu er det jo generelt ret svært at finde viden om noget man ikke kender eksistensen af. Vi vil gerne have lånet, vi ønsker blot at udskyde dato for udbetaling af lånet – hvilket kan lade sig gøre, mod en regulering af terminsfradraget, ændringen skal jo bare ikke overstige størrelsen af rentedifferencen.

Michael: ja, vi er også godt tilfreds med 3.5% til kurs 99.5 🙂 – men vi kende ikke til begrebet rentedifference, hvilket (umiddelbart) kommer til at koste 15.000 ekstra.