#204510
test

da var da en fin lille dialog i der fik om aftale loven. Tillad mig venligt at præcisere at jeg netop spørg om “Har du taget forbehold i dit bud?” “med mindre du udtrykkeligt har taget forbehold på den rigtige måde”

Så helt enig med N Metais og i andre kan lige læse op på aftale loven. 🙂

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=82218