#204480
Anonym

Nu ved vi intet nærmere om tilbuddet eller om det er fremsat mundtligt eller skriftligt, men fremsætter man et købstilbud uden forbehold er udgangspunktet, at aftalen er indgået når sælger har accepteret købstilbuddet som det foreligger.

Spørgeren oplyser intet om at tilbuddet er betinget, f.eks. af advokatforbehold eller af andet, men oplyser alene, at han gav et bud på 1.460.000 kr. som sælger har accepteret og at buddet blev givet, inden han havde været i banken.

At der i Home´s og andre mægleres købsaftaler fremgår, at det er tale om et tilbud og at en aftale ikke er indgået før sælger har skrevet under, er blot en tydeliggørelse af aftalelovens regler om tilbud – accept og skyldes en konkret sag for nogle år siden, hvor flere købere af nyopførte ejer- lejligheder i København fejlagtigt troede, at de havde indgået bindende købsaftaler, fordi ejen-domsmægleren havde undladt at oplyse dem om, at sælgeren/bygherren ikke havde accepteret de fremsatte købstilbud.