#204458
Anonym

Det er desværre rigtigt nok. Hvis I ikke kan få så meget for huset, at I er i stand til at indfri al tinglyst gæld, kan huset IKKE sælges i fri handel, MEDMINDRE panthaverne, hvis tilgodehavende ikke kan indfries fuldt ud, accepterer at frigive deres panteret i huset – gælden vil I fortsat skylde, men kreditor har i så fald ikke længere pant i huset.

Vil kreditor ikke acceptere at frigive panteretten i huset, er der ikke andre muligheder end en tvangsauktion, som ganske rigtigt vil betyde, at I får en større gæld, end hvis huset var blevet solgt i fri handel, men deraf følgende dårligere muligheder for at betale jeres kreditorer.

Tvangsauktion er den absolut dårligste løsning, både for jer og for pantebrevskreditor, men er også eneste løsning, hvis pantebrevets kreditor ikke vil acceptere at frigive sin panteret i jeres hus uden at få pantebrevet fuldt indfriet. I har INGEN muligheder for at “banken kreditor på plads”, hvis han ikke frivilligt vil medvirke til en løsning.

Prøv derfor at kontakte pantebrevets ejer igen, evt. med bistand af ejendomsmægler og/eller advokat og gør pantebrevets ejer klar, at han under alle omstændigheder vil miste sin panteret – enten pga. tvangsauktionen eller ved sin frivillige frigivelse af panteretten – MEN at jeres muligheder for at betale restgælden på pantebrevet tilbage, vil være væsentligt større efter et almindeligt salg end efter en tvangsauktion.