#115492
Soleil

Eftersom Northern Rock er en filial, ikke et datterselskab, dækkes tab for indskydere formentlig også af den engelske lovgivning – såvidt jeg ved med cirka 50.000, så alle med indskud under cirka 350.000 kan sove roligt.

Men det kan nu nok også kunder med endnu højere indskud, for et fald i aktiekurserne betyder jo ikke, at en bank er på fallittens rand, faktisk betyder børskursen ikke umiddelbart noget som helst for bankens drift. Et fald betyder først og fremmest, at aktionærer-ne frygter et fald i overskudet (og dermed i dividendeudbetalingen) som følge af større tab på udlån. Alle danske bankaktier er faldet i år, Sydbank er over de sidste 3 måneder faldet cirka 20% i aktie-værdi – uden at nogen dog vist af den grund skal frygte en fallit.

Men selvfølgelig kan banker som enhver anden virksomhed krakke. Det sker ikke så tit pga tilsyn og ret strikse lovkrav om sikkerhed, men det sker. Hvis det er en lille bank, der krakker, kan det koste indskydere med store beløb et tab, selv om indskydere står i 1. række ved konkurs, de, der allerførst mister deres penge, er aktio-nærerne. Hvis det er en stor bank, der går ned, viser erfaringen (fra flere lande, deriblandt Norge for nogle år siden og fra Dan-mark i 1920-erne), at så går staten ind med massive lån, for en stor banks fallit river så meget med sig i faldet, at det kan være helt ødelæggende for samfundsøkonomien.