#204290
Den interesserede

Jeg synes, at det forslag jeg har skrevet nedenfor opfylder alle formaliteter.
Husk, at ved oprettelsen af et gældsbrev, er det åbenbart vigtigt, at punkterne
1. Der skal være tale om et reelt gældsforhold.
2. Der bør oprettes og underskrives et gældsbrev.
3. Gældsbrevet skal være på anfordring – dvs. at man indsætter et vilkår om, at man til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel, fx. med 14 dages skriftligt varsel

alle er opfyldt.

NB! Det er IKKE nødvendigt at indsættelse bestemmelser om afviklingen af familielånet i gældsbrevet. Man kan, som det også er gjort i det tidligere viste forslag, blot skrive, at familielånet forfalder til indfrielse på anfordring.

Ønsker såvel du som barnets anden forældre – fx din ægtefælle – at give barnet en økonomisk fordel, anbefales det, at I hver især yder jeres barn et rentefrit familielån.

I kan nemlig hver især give fx jeres barn en årlig, afgiftsfri pengegave på 59.800 kr. – (2014) eventuelt ved een gang årligt at blive spontant gavmilde og eftergive et afdrag på hvert af de to rentefri familielån.

Man skal være opmærksom på, at restgælden forfalder til betaling ved din død. Du bør eventuelt tage højde for denne situation i et testamente.
Jeg hører gerne, hvis der er nogle, der har faktuelle bemærkninger eller forbedringsforslag til det viste gældsbrev/anfordringslån/familelån.