#204258
Anonym

Ret skal være ret.

Hverken konkursloven eller gældssaneringsbekendtgørelsen angiver andet, end at afdragsperioden for en gældssanering normalt er 5 år og 3 år – hvis gældssanering under konkurs, med bemærkning om, at perioden under særlige forhold kan være kortere eller længere.

Der ER imidlertid en praksis hvorefter folkepensionister kan nøjes med at afdrage over 3 år. Hvor denne praksis stammer fra, kan jeg ikke umiddelbart se. Den fremgår ikke af betænkningen fra 1977(fra før gældssaneringsreglerne kom) eller fra en senere betænkning fra 1988. Så vidt jeg kan se, nævnes den første gang med 1 linje i betænkningen fra 2004, der førte til de ændrede regler der kom i 2005.

Den nævnes også med 1 linje i Lillian Hindbogs bog “Gældssanering i praksis” i 1999 udgaven og i senere udgaver.

Så konklusionen er, at HalliHallo har ret, men det beror på en retspraksis og ikke på ordlyden i hverken konkursloven eller gældssaneringsbekendtgørelsen. Om den aktuelle praksis alene skyldes den 1 linje i bogen Gældssanering i Praksis, eller om den 1 linje i bogen er baseret på en ældre retspraksis vides ikke.