#204152
Anonym

Kære HalliHallo, du kan roligt tro på hvad jeg skriver, jeg har i embedsmedfør deltaget i mange retsmøder vedrørende offentlig gældssanering.

Fra Gældssaneringsbekendtgørelsen

§ 2. Afdragsperioden i gældssaneringer efter konkurslovens kapitel 25-28 udgør 5 år og påbegyndes den første i måneden, efter at gældssaneringskendelsen er blevet endelig, medmindre retten fastsætter et senere begyndelsestidspunkt. Afdragsperioden i gældssaneringer efter konkurslovens kapitel 29 udgør 3 år, jf. dog konkurslovens § 231 b, og påbegyndes den første i måneden, efter at gældssaneringskendelsen er blevet endelig, medmindre retten fastsætter et senere begyndelsestidspunkt. Når særlige forhold taler for det, kan afdragsperioden være kortere eller længere.

Konkurslovens Kap. 29 er om Gældssanering under konkurs