#204144
test

Det jeg mener er at det faktiske rente nivea er uden betydning. Det er realrenten vi skal se på, altså renten fratrukket inflationen. Hvad jeg så foretrækker er irrelevant men realrenten var negativ da mine forælder f.eks, byggedehus.

Faktisk er natonalbankens bankens rente på indskudsbeviser P.t. 0,1 pct minus så bolig du roligt mere forarget 🙂

Hvis der er noget der skulke bekymre os er det at bankernes vilje til at låne ud tilsyneladende stadig er lav