#204102
Anonym

Afdragsperioden for offentlig gældssanering er typisk 5 år, men kun 3 ved gældssanering under konkurs. Der findes IKKE lempeligere regler for pensionister hvad angår afdragsperioden, men alene lempeligere krav til gældens størrelse.

Uanset om spørgerens pension står på en kapital- eller en ratepension skal en forholdsmæssig del af sumudbetalingen efter skat medregnes under indkomsten hvis han søger gældssanering og pensions-ordningen kan komme til udbetaling inden afdragsperiodens udløb.

Så hvis spørgeren har en større gæld som han ikke betaler på, er det ved at være sidste frist for ansøgning om gældssanering, såfremt en del af nettobeløbet på kapitalpensionen ikke skal medregnes som indkomst i en kommende gældssanering.