Forside Fora Forbrugslån Lån mellem private. Lån mellem private.

#204056
Anonym

Om du kan få din ex. dømt til at betale lånet tilbage og om du kan få hende til at betale, er 2 forskellige ting.

Havde du haft et underskrevet lånedokument/gældsbrev, der vel og mærket var lavet rigtigt, kunne du indbringe hende for fogedretten, og der foretage udlæg i hendes evt. udlægsegnede aktiver. Men har hun hverken aktiver eller betalingsvilje, får du næppe betalt dit tilgodehavende.

Selv om du intet lånedokument har, står du ikke uden muligheder, men du skal i så fald anlægge en retssag (hvis kravet er under 100 tkr. et betalingspåkrav) med påstand om, at hun skal dømmes til at betale dig lånebeløbet. Da du kan bevise, at du har overført pengene til hende og da det oven i købet fremgår af overførslen, at der er tale om et lån, vil hun sandsynligvis blive dømt. Og det er hende, der skal bevise, at det ikke var tale om et lån, men om en gave. Men som altid er der en procesrisiko, og selv om hun taber sagen og bliver dømt til også at betale dine omkostninger, er det i første omgang dig der skal betale egne advokatomkostninger, som altid er større end de sagsomkostninger som hun er blevet dømt il at betale til dig.

Når du har fået hende dømt, kan du sende krave i fogedretten, og så er vi tilbage ved det jeg skrev i andet afsnit.

Så du bør overveje, om du vil smide gode penge efter dårlige ved at bruge penge på at få hende dømt til at betale dig lånebeløbet.