#203998
Anonym

Kære Architect

Hvis du gør som oplyst, kommer du til at betale 2 garantiprovisioner, en til Spar & Lån og en til dit nye PI. Afhængigt af hvornår der er overtagelsesdag, kan garantien ende med at få så kort en løbetid, at man ikke kan nå, at lade dit nye PI stiller en garanti på samme beløb, ordlyd og betingelser som Spar & Låns, fremsende denne til garantikreditor og herefter få returneret Spar & Låns garanti, inden garantien/købesummen er blevet betalt.

Hvis man på nogen måde kan undgå det, bør man IKKE flytte en betalingsgaranti med forventet kort løbetid fra et garantistillende PI til et andet, men i stedet vente med overførslen fra det ene PI til det andet, til garantien er blevet udbetalt – så er det alene beløbet/lånene der flyttes.

Tal du med dit nye PI om og hvordan man praktisk kan skrue det sammen. Af flytte en igangværende garanti bør undgås.