#203982
Anonym

Når kontoen står i dit navn og du er fyldt 18 år, er det kun dig der kan disponere over kontoens indestående, få oplyst indestående og få oplysninger om betalinger. Som kontohaver skal du IKKE have fuldmagt til din egen konto, men du kan evt. give fuldmagt til andre.

Banker har tavshedspligt, og må derfor IKKE videregive fortrolige oplysninger om dig eller dit mellemværende med banken uden dit samtykke. Og man bryder derfor tavshedspligten, når man oplyser andre end dig om hvad du har stående på kontoen og hvilke beløb du har hævet eller overført til 3. mand.

Brud på tavshedspligten er strafbart, og straframmen er bøde eller fængsel i indtil 4 måneder – men så vidt kommer det næppe. Hvis du indbringer sagen for finanstilsynet, og hvis du kan bevise, at banken uden din tilladelse har videregivet oplysninger om dig og din konto til andre, vil banken sandsynligvis få en påtale.

Da sagen ikke vedrører et spørgsmål af økonomisk betydning, men overtrædelse af reglerne i Lov om finansielle virksomheder, skal du klage til Finanstilsynet og ikke til Pengeinstitutankenævnet. Men spørgsmålet er også, om du kan bevise, at banken har overtrådt tavshedspligten.

Hvis du i det hele taget vil gå videre med sagen, kan du prøve at klage til bankens Klageansvar-lige. Du kan finde mere herom på bankens hjemmeside.