#115446
fk2001

Det er bestemt ikke meget. Sådan rundt regnet kan man normalt låne 3 gange sin bruttoindkomst. Jeg formoder at din bruttoindkomst ligger omkring 16.000 pr. md svarende til 192.000 om året. Det giver en lånemulighed på op mod 600.000. Men med tre børn så tror jeg ikke banken vil være med så langt. De daglige udgifter vil tage en forholdsvis stor del af din indtægt, hvilket vil tale i retning af, at du ikke kan opnå et lån på 3 gange bruttoindkomst.

Du vil få det økonomisk meget bedre ved at leje en bolig da du må kunne opnå en pæn besparelse pga. boligstøtte, som jo beregnes efter indtægt og antal personer i husstanden. Det var selvfølgelig ikke dette du ønskede at høre, men jeg tror en ejerbolig med den indtægt ville være om ikke umulig, så meget svært økonomisk