#203838
laugejepsen

Hmm, som jeg ser det kunne man bare vælge at sælge alle sine aktiver i 2 lige ved årets udgang. Så ville situtationen være identisk med 1. Hvordan ser skattesiturationen ud i tilfælde af et tab på investeringen (i 1)? Det kan være det er i den sammenhæng at forskellen/fordelen begynder at dukke frem?