#203836
Mikey 68

Forskellen på 1 og 2 er at du i 2 beskattes af det teoretiske overskud (og fradrages teoretisk underskud) – altså det du ville have tjent/tabt HVIS du havde solgt aktierne…

I (1) beskattes du først af den fortjeneste når du rent faktisk sælger…

Sådan har jeg forstået det i hvert fald…