#203822
Anonym

Du skal på nettet søge efter Dansk Pantebrevsforening. Her kan du finde standardbetingelser for handel med pantebreve og en medlemsliste. Med den i hånden har du en oversigt over mulige købere af pantebrevet og kan så kontakte disse.

På baggrund af oplysninger om pantebrevets restgæld og -løbetid samt terminsbetalingens interval og størrelse kan kursen på pantebrevet let beregnes – FORUDSAT, at man kender investors krav til effektiv rente af sin købspris for pantebrevet.

Af betydning for fastsættelse af købers krav til renten er naturligvis det aktuelle renteniveau på købstidspunktet, pantebrevets prioritetsmæssige placering indenfor ejendommens realistiske vurderingspris samt oplysninger om debitors økonomiske forhold. En RKI-registrering af debitor eller en placering helt eller delvis udenfor ejendommens forventede salgspris, vil med sikkerhed føre til et større krav til købers effektive rente og dermed til en lavere salgskurs for pantebrevet.

Som et eksempel kan oplyses, at den teoretiske købspris for dit pantebrev vil være ca. 212 tkr. (ca. kurs 42) hvis købers krav til effektive rente er 10% og ca. 322 tkr. (ca. kurs 64) hvis kravet til købers rente kun er 5%