#203780
MR/A

De uvildige vil ud fra en samlet vurdering af deres kunder give deres bud på, hvad der kunne være interessant at købe. Risikovillighed, alder, tidshorisont og samlet formusammesætning ect. vil alt andet lige have indflydelse på, hvad de konkret kunne anbefale. Jeg vil vove og påstå, at de vil fraskrive sig et hvert ansvar, idet enhver investering er forbundet med risiko for tab af den investerede kapital.
Et spørgsmål til Den håbefulde:
Hvor har du hentet din info m.m. om etf’er. Har du nogen links, man kan bruge?
vh