#203716
nielsens

Citat: “Det er herefter Fondens fortolkning, at der er tale om en ændring af den eksisterende fuldt dækkede ordning for kapitalpensioner.” Ja, og hvad så, hvis Højesteret en dag når til en anden fortolkning?