#203524
Anonym

En anfordringsgaranti forudsætter en positiv kreditvurdering fra bankens side og vil koste en løbende garantiprovision, der iflg. Danske Banks prisoplysninger vil være på minimum 1.600 kr. pr. år.

Har du pengene til at foretage en deponering, vil dette være det billigste for dig, idet din udgift i værste fald kan være rentetabet, fordi du ikke får nogen rente af beløbet, eller forskellen mellem den rente du får og den du kunne have opnået hvis midlerne var placeret andet steds end på den pantsatte konto. Da panthaver – kommunen – kan hæve pengene til enhver tid, er det set fra bankens side tale om en anfordringskonto og IKKE en konto der er bundet i 5 år, så renten vil sandsynligvis være herefter. Du skal være opmærksom på, at det i forbindelse med oprettelsen og deponering/pantsætning af kontoen skal fremgå, at løbende tilskrevne renter på kontoen tilfalder dig. I øvrigt se bekendtgørelse nr. 646 af 21/06/2012 om sikkerhedsstillelse efter udlændingeloven. Tal med din bank om hvilken rente man vil give på deponeringskontoen, glæd dig over at du har fået din ægtefælle til DK, men glem alt om, at du kan anbringe de 50 tkr. efter forgodtbefindende.