#203490
thsv

Du må forlægge banken din problematik, og den billigste løsning er nok en kredit med en rente svarende til et boliglån, f.eks. 6,25%, som du betaler afdragene fra hvert kvartal. Lånet uden afdrag ville have en netto ydelse på ca. 5.000 kr pr. kvartal, svarende til de brutto 2.500 kr pr. måned.
På de 3 år vil du afdrage 180.000 kr på F3-lånet og kun oparbejde en gæld på 177.000 kr, da det sparede adm.bidrag er noget større end renteudgiften på kreditten.
Om 3 år vælger du så igen afdragsfrihed på F3-lånet og banker kreditten af, så har du ikke spildt noget.
Nettoydelsen på F3-lånet med afdrag vil være 6.300 kr om måneden og faktisk falde en smule, da reduktionen i adm.bidraget er noget højere end stigningen i afdraget. Dette skyldes det faktum, at et lån med 0,7% i rente er meget tæt på at være et serielån med lige store afdrag hvert kvartal.

Og 6% i rente bør være opnåeligt i f.eks. Danske Bank, hvis man kan overbevise dem om, at de har fejlen i forbindelse med den manglende afdragsfrihed.
I afdragsperioden efter de 3 år bliver lånet godt nok lidt dyrere for dig, da besparelsen ved at have afdraget 180.000 på RK-lånet ikke står mål med renterne på kreditten. Men kan du få det som en prioretslån, hvor der kun betales renter af indestående, så budgetkontoens indestående hele tiden modregnes vil denne fordel kunne ophæve ulempen.