Forside Fora Privatøkonomi forælde gæld? forælde gæld?

#203470
Anonym

Test, du har desværre misforstået det tidspunkt forældelsen skal regnes fra og de forhold der kan afbryde en forældelse.

Når folk ikke sendes i fogedretten når de afbetaler på deres gæld skyldes dette, at betalingerne nedbringer og forhindrer at de forfaldne ydelser forældes (bliver mere end 10 år gamle regnet fra forfald) og IKKE at forældelsen skal regnes fra indbetalingstidspunktet for den enkelte eller seneste betaling. Har du f.eks. et lån med en månedlig ydelse på 1.000 kr. der forfalder til betaling den 1.12.2013, skal forældelsen af denne ydelse regnes fra 1.12.13. Har du dags dato indbetalt 500 kr. er den forfaldne ydelse nedbragt til 500 kr., men forældelsen af denne ydelse skal fortsat regnes fra 1.12.13 og IKKE fra den 19.12.13.

Kommer skyldner i restance fordi han ikke betaler de aftalte ydelser, vil kreditor opsige lånets restgæld, hvis forfaldstidspunkt dermed er indtruffet. MEN der vil være forskellige tidspunkter fra hvornår forældelsen skal regnes. Hvis ydelserne pr. 1.10., 1.11. og 1.12. er ubetalte, for-ældes disse efter 10 år, regnet fra de respektive forfaldsdage, mens selve restgælden forældes 10 år efter opsigelsesdagen, den 19.12.13.

Skal en afbrydelse af forældelsen ske ved at skyldner ved sin handlemåde erkender sin forplig-telse, kræver dette MERE end en almindelig indbetalng. Erkendelsen skal omfatte både gældens størrelse som dens eksistens. Indbetaler skyldner 500 kr. kan dette være en erkendelse af at gælden findes, men den siger INTET om gældens størrelse, ligesom betaling af ydelser på et lån normalt ikke vil indebære en erkendelse af gælden.

Så forældelsesreglerne er slet ikke så enkelte som man tror, og jeg har endda både modtaget og givet undervisning i reglerne. Og forældelse af renter, har vi slet ikke berørt.

Jeg se ingen grund til at vi fortsætte diskussionen