Forside Fora Privatøkonomi forælde gæld? forælde gæld?

#203460
test

Metals, at betale afdrag og renter på en gæld er vel sin handle måder at erkende sin forpligtigelse. Alternativ skulle folk i fodgetretten på trods af at de afbetaler på deres gæld.

Afbrydelse af forældelsen

Forældelsen afbrydes, når skyldneren over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse, eller når fordringshaveren foretager retslige skridt mod skyldneren med henblik på at erhverve dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten, voldgiftskendelse eller anden bindende afgørelse, der fastslår fordringens eksistens og størrelse, og forfølger disse skridt inden for rimelig tid.