Forside Fora Privatøkonomi forælde gæld? forælde gæld?

#203454
Anonym

Efter de nugældende regler, regnes forældelsen fra det tidspunkt hvor kravet kunne kræves betalt og IKKE fra sidste betaling, selv om en betaling kan føre til afbrydelse af forældelsen. Se for- ældelsesloven af 2007.

Indtil de nye forældelsesregler kom fra 1.1.2008 blev gæld til banker forældet efter 20 år, og en påmindelse (rykkerbrev eller kontooversigt pr. 31.12) var da nok til at afbryde forældelsen. I forbindelse med de nye forældelsesregler er der overgangsregler, der bl.a. betyder, at afbrydelse efter reglerne fra FØR 1.1.2008 også gælder for perioden EFTER den 1.1.2008, men dog kun med den nye forældelsesfrist. Så hvis banken mellem 2005 og 31.12.2007 har sendt pepsi1204 en påmindelse – hvilket de utvivlsomt har – har denne afbrudt forældelsen og der løber en ny forældelsesfrist på 10 år. Hvornår gælden forældes kan ikke afgøres ud fra det oplyste, men det vil ske mellem 2015 – 2017, senest pr. 31.12.2017.

Gældens alder skal tages i betragtning ved en gældssanering, men en 8 år gammel gæld opfylder så rigeligt alderskriteriet og ved en gæld der stammer fra en konkurs med selvstædig virksomhed, en tvangsauktion eller fra et salg af hus, kan man helt se bort fra gældens alder.

Pepsi1204 behøver ikke advokatbistand for at indlede en gældssanering, og slet ikke, hvis han selv kan finde ud af at udfyld ansøgningsskemaet og indsende de krævede bilag til Skifteretten. Skemaet og vejledning kan findes på internettet sammen med forskellige hjemmesider der oplyser nærmere om betingelserne for gældssanering. Men ved at rette henvendelse til 2 advokatfirmaer, er der også en risiko for 2 x salærer, hvilket pepsi124 skal være meget opmærksom på, så han gør klogt i, kun at sætte en advokat i gang med at arbejde.

Hvis Pepsi124 vil vide mere om gældssanering, må han stille et nyt spørgsmål, hvor han oplyser gældens størrelse, alder, låneformål, hans og hans ægtefælle/samlevers beskæftigelse, antal børn, boligforhold m.m.