#203352
thsv

Jeg håber da at jeres rente på boligprioriteten er 6,45% nu!

Og bemærk, at der var råd til F1 med afdrag, som ikke er så ydelsesfølsom, når renten stiger, som et F1-lån uden afdrag.

Og faktisk tager Michael fejl, en ydelsesstigning på blot 924 kr om måneden vil afdrage boliglånet på 20 år, da renten jo vil falde efterhånden som restgælden falder.

Adm.bidraget vil stige med 600 kr hver eneste måned, mens F1-lånet er afdragsfrit, så efter 5 år med afdrag er restgælden ca. den samme, hvis man vælger samme nettoydelse, forskellen er blot RK-lån på 2,4 mill. mod RK-lån på 2,010 mill og bankgæld 390.000 kr.

Mit forslag vil gå maksimalt afdrag på gælden i 1-2 år og derefter omlæggelse til et stort RK-lån, når hele gælden kan rummes indenfor de 80 %. Bemærk at adm.bidraget for afdragsfri RK-lån nu er så højt, at selv blot et gebyr på 750 kr for omlægning til afdragsfri rykker billedet, da det højere adm.bidrag betales af alle 2,4 millioner.