#203184
Anonym

Det er ikke noget jeg er 100% inde idetaljerne om. Derfor – hvis det er væsentligt, så få det bekræftet.

Men mon ikke det hænger sådan sammen:

Ligesom der ikke nødvendigvis er nogen formalia forbundet med at oprette en firma, så er der heller ikke nødvendigvis formalia forbundet med en forening. Men hvis firmaet bliver f.eks momspligtigt, så skal det have et CVR-nummer og hvis foreningen bliver erhvervsdrivende så skal den også registreres.

En ikke-erhvervsdrivende kortspilsforening kan lave en bankkonto. Banken kontrollerer foreningens vedtægter vedrørende tegningsrettigheder, hvem der er kasserer etc og renterne der løber på er skattefrie. Vælges på en generalforsamling en ny kasserer, så indleveres det godkendte referat til banken der ændrer kontoen. Den slags giver naturligvis lidt administration for banken og koster derfor foreningen gebyr-penge. Til gengæld sikrer aftalen med banken at der kun kan hæves efter de vedtagne retningslinjer.

Fire privatpersoner kan oprette een konto. Renteindtægterne fordeles når banken indberetter til Skat mellem de fire privatpersoner med 25% til hver, men de fire kan så eventuelt aftale en anden fordeling og selv rette deres selvangivelse (over en lille bagatelgrænse som jeg ikke kender vil det afføde at der på selvangivelsen åbnes en rubrik så du kan skrive en bortforklaring om hvorfor du afviger fra det indberettede). Hver af de fire kan normalt disponere over kontoen og kan derfor løbe med det hele. En sådan konto koster normalt det samme som en konto med kun een ejer – oftest nul. Det er ikke anderledes end at hverandet ægtepar i Danmark deler en konto hvor de begge står som ejere.