Forside Fora Privatøkonomi Alderspension Alderspension

#202998
OBS

@kbl:

Du skal nok lige sørge for at skaffe dig et overblik over de samlede omkostninger ved denne manøvre, da de jo kan udgøre en ret stor andel af depotværdien. Er det f.eks. 2.000 kr. er det jo 2% af depotet, ved siden af hvad der skal afregnes i afgift til staten.

Hvis det er muligt at få banken til at gennemføre dette som en to-delt manøvre, forestiller jeg mig at de måske vil tage gebyr for både konverteringen til alderspension og for førtidig udbetaling af en pensionsordning, da de jo i praksis skal gennemføre begge typer af transaktioner. Derudover er der selvfølgelig depotomkostningerne i form af kurtage m.m.

Er du tvunget ud i at skulle have udbetalt pensionen før tid, eller hvordan? Jeg tænker på om det ville være en mulighed at få et lån eller en kassekredit i banken, i stedet for at indfri pensionen og betale den ekstra strafafgift til staten (49,82% – 37,3%)?

Den ekstra afgift udgør 6.886 kr. (12,52% af 55.000), hvilket godt kunne finansiere en kassekredit af samme størrelse i et år eller to. Dertil skal du så ikke betale et eventuelt ekstra gebyr til banken og kurtageomkostninger ved at skulle sælge for 55.000 kroner værdipapirer. Som jeg ser det, kunne du godt ende med at skulle betale op imod 10.000 kr. i omkostninger og ekstra afgift til staten for at få 27.900 kroner i hånden, og dertil kun stå tilbage med et pensionsdepot på 27.900 kroner.