#202780
Krisser

Du kan ikke købe aktierne til emissionskursen uden at have tegningsretterne. De 3556 ekstra aktier kostede 2,75 kroner stykket, plus 0,0920295 kroner per aktie for tegningsretterne. Det giver en samlet pris per aktie på 2,8420295. Kan du ikke lige fortælle mig hvornår du sidst har kunner købe en Brøndbyaktie for en lavere kurs?

Der er ingen grund til at tro at banken har opfattet din instruks som uklar. Instruksen er ret klar; du har blot bedt om noget andet end det du har villet. Du har ingen chance i Pengeinstitutankenævnet, dels fordi du har begået fejlen, dels fordi du ikke har lidt noget tab.