#202678
Jyden

Supplerende kan oplyses at der idag er en lille annonce under officielle i Børsen

“Nye priser for kunder i tidligere Spar Lolland.
Af forretningsmæssige grunde tilpasser Jyske Bank fra og med 24.maj 2014 priser på en række serviceydelser, så de svarer til de betingelser, der gælder for øvrige kunder. Bl.a. indføres priser på serviceydelser, som histil har været gratis……………….”