#202430
Anonym

thsv
jeg ønsker at mine afbetalinger går til nedbringelse af mit lån.
Da jeg tegnede lånet, hed afbetalingstiden med en meget høj månedlig ydelse 8 år. Nu kan jeg sidde og kigge på 7 års afbetalinger, som kun har nedbragt mit lån med 130.000 kr. Resten er ædt op af tårnhøje renter.
Bankerne ønsker solvente kunder, men de gør det jo hele tiden sværere og sværere for os der ønsker at betale. Jeg føler mig til dels mis-vejledt, fordi jeg klart var af den opfattelse da aftalen blev indgået, at lånet ville være afviklet indenfor 8 år, som løbetiden var aftalt. i mellemtiden er renten steget så voldsomt, så de seneste 7 års indbetalinger reelt kun har dækket renterne samt ca 130.000 kr i nedbetaling af en gæld på 525.000 kr.

Med et månedligt rådighedsbeløb tilbage på 3400 kr til dækning af alle udgifter til transport, mad og tøj, tæller hver en krone for mig. Derfor søger jeg et andet pengeinstitut der ville være villig til at overtage lånet til en billigere rente.