#202410
thsv

Mangler mange oplysninger for at kunne besvare spørgsmålet!

Hvor stort er lånet, hvilken obl.serie er det du vil optage lån i, hvilket realkreditinstitut?

Ved så stort afdrag som du ønsker ville jeg optage et F5-lån, da risikoen ved stigende rente er yderst beskedent, og F5-renten er noget lavere end 10-15 års obligationers rente.
Ydermere er der tale om et kontantlån, så du undgår kurstab, og den høje kurs på 2% 2018 resulterer i en rente omkring de 1,4% de første 5 år.