#202392
Krisser

Per: Der er ret kraftige begrænsninger på hvilket husleje langt de fleste udlejere må opkræve, og hvor meget huslejen må stige, almennyttige som private.

Boligsikring forhindrer ikke at folk bliver smidt ud, men det er der så sandelig heller ikke nogen der gør for boligejere. Til gengæld giver det gratis penge til lejerne, så de lettere kan betale den i forvejen lave husleje.