#202388
Michael

Når man lejer en bolig så er der én og kun én regning man skal sørge for at betale altid og det er huslejen. Uanset hvilken anden post på budgettet man misligholder vil man aldrig blive smidt ud af sin lejebolig. Så hvorfor bliver nogen stadig smidt ud?? Ja, det kan jo så kun skyldes at de vælger at bruge huslejen på noget andet mindre vigtigt og så kan jeg ikke lige se hvad en “lejepakke” (??) skulle hjælpe. Almindelig dumhed er svært at sikre sig mod.

En boligejer derimod kan miste huset fordi vedkommende skylder 25.000 kr. til banken for et misligholdt forbrugslån eller 5000 kr. til en ubetalt telefonrregning fordi enhver kreditor kan kræve huset tvangssolgt via fogedretten.

Så hvem er egentlig bedst stillet Per Torp??

Til din information så går lovforslaget i al sin enkelthed ud på, at flexlånet konverteres til et fastforrentet lån såfremt refinansieringsauktionen fejler eller renten stiger mere end 5%-point. Der er derfor kun én der skal betale her og det er boligejeren. Staten og skatteyderne skal ikke have én krone op af lommen.