#202304
thsv

Der er vist ikke mange fastforrentede lån, der kan konverteres til flexlån med kursgevinst til følge.
I de fleste tilfælde vil kursen være så høj, at restgælden på flexlånet bliver større end restgælden på det fastforrentede lån.
Dog kan 3% serie 2044 med fordel indfris, omend kursgevinsten er forholdsvis beskeden.

Læs for øvrigt om det nye lovforslag om flexlån med renteloft på +5% ved hver refinansiering, dette kan i praksis kvæle investorers lyst til at købe korte flexobligationer.