#202262
HalliHallo

xylene, en så lille gæld er da ikke noget at klage over, den er snart ude af verden.

Hvis du en anden gang bliver hevet i fogedretten, så skal du da ikke føle dig utilpas og føle at du sidder i et krydsforhør, da dommeren jo er neutral. Modpartens advokat prøver ganske rigtigt at presse dig lidt for at få dig til at betale gælden, men det skal du bare ignorere.

Der er nok løbet nogen ekstra omkostninger på sagen, når du har været i fogedretten efter sikkert først at have indgået et frivilligt forlig, som jo ikke må være overholdt, så det er nok ikke renter alt sammen.