#202116
Anonym

Læs prospektet!

Selskabet ønsker at låne mellem 5 mio. kr. og 50 mio. kr. (prospektets punkt 5.4), og den eneste sikkerhed er en delvist indbetalt egenkapital på 500 t.kr. Der er endvidere en række yderligere problemer, som Finanstilsynet efter min mening ikke vil se på med milde øjne, hvorfor jeg konkluderer, at Active Capital Bonds A/S i hvert fald ikke skal have så meget som en krone af mine midler.