#202058
Redaktionen

Kære Michael

Alle finansielle virksomheder, som låner penge ud, er kreditvirksomheder. Det er bare et ord, som anvendes i flæng som et almindeligt ord – og det anvendes for alle långivere, uanset selskabsform.

Men juridisk deler man udlånsvirksomheder op, og GE Money Bank er faktisk et “kreditinstitut” (= pengeinstitut) iflg. lov om finansiel virksomhed. Når en bank er en filial af et udenlandsk pengeinstitut – sådan som GE Money Bank er det -, så kalder man dog banken i lov om finansiel virksomhed for et “kreditinstitut”. GE Money Bank er en filial af den svenske bank GE Money Bank AB – og det fremgår tydeligt af bankens alm. forretningsbetingelser http://gemoneybank.dk/Documents/Sikkerhed-og-Persondata/Ge_Money_Bank_Almindeligeforretningsbetingelser_Download.pdf

Du kan se denne oversigt på Finanstilsynts site se, GE Money Bank er et kreditinstitut: http://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/VUT-vis-virksomhed.aspx?id=2073. Når man er et pengeinstitut/kreditinstitut, så betyder det, at banken er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Reglerne er i øvrigt sådan i lov om finansiel virksomhed, at pengeinstitutter/kreditinstitutter er eneberettigede til at anvende ordet “bank” i deres navn. Så hvis GE Money Bank ikke havde været en bank – sådan som du siger, at den ikke er det – så havde den fået “tæsk” af Finanstilsynet for at anvende navnet forkert. God skik bekendtgørelsen er i øvrigt udstedt i medfør af en § i lov om finansiel virksomhed, og kun virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed er omfattet heraf – dog kan anden lovgivning godt henvise til en § i en lov mv., så den også kan omfatte andet, end man umiddelbart tror. F.eks. er der i lov om finansiel virksomhed henvist til en lovregel i selskabsloven, selvom den finansielle virksomhed slet ikke er omfattet som sådan af selskabsloven.

Jeg vil stoppe mit indlæg herfra, da jeg ikke ønsker at debattere reglerne for “juridisk metodelære” i vores debatforum, for det er ligesom ikke det debatforummet skal bruges til. Så jeg vil ikke i denne debattråd besvare flere af dine indlæg om rækkevidden af de juridiske regler for finansielle virksomheder.

Med venlig hilsen
Elisabeth Arendt, Mybanker.dk, partner