#202046
Michael

Nu er min sag så blevet behandlet af Forbrugsombudsmanden (der sendte den videre til Finanstilsynet) og hér er resultatet:

————————————-
Finanstilsynet har modtaget din henvendelse af 27. august 2013, som oversendt til os fra Forbrugerombudsmanden af 25. oktober 2013.

Din henvendelse drejer sig som GE Money Banks udbudte Privat Lån plus, hvor forbrugere tildeles lån med ned til 3,95 % i rente. Det er din opfattelse, at den angivne laveste rente på 3,95 %, dog i realiteten ikke bliver udbudt til forbrugerne. På denne baggrund har du klaget over GE Money Banks reklamekampagne, som værende i strid med markedsføringsloven.

Finanstilsynet har, på baggrund af tidligere henvendelser med samme indhold som din, anmodet GE Money Bank om at redegøre for sagen. På baggrund af GE Money Banks redegørelse i sagen, blev det konstateret, at der i et ikke ubetydeligt omfang bliver ydet Privat Lån Plus med den laveste debitorrente på 3,95 %.

Pengeinstituttet foretager ved hver ansøgning, en individuel kreditvurdering af privatøkonomiske faktorer. En række ansøgere vil derfor også blive mødt med skuffelsen over ikke at blive tilbudt den laveste debitorrente til 3,95 %. På baggrund GE Money Banks redegørelse for sagen, er det dog Finanstilsynet opfattelse, at GE Money Banks reklamekampagne ikke er vildledende.

Din henvendelse vil herefter indgå i det løbende tilsyn med pengeinstituttet.
————————————-

Så desværre en afvisning af min klage. Bemærk at Finanstilsynet kun har brugt én (!!) dag på at behandle sagen, nemlig i fredags d. 25/10. På den tid kan de næppe have gjort meget andet end at sende en mail til GE og modtage det indlysende svar fra GE selv, nemlig at de yder lån i et “ikke ubetydeligt omfang” som der står.

GE kan altså fortsætte med deres vildledende markedsføring.