#202044
Krisser

Hvilken ret? Bristede forventninger giver ikke ret til erstatning. Hvis rådgivningen har stillet personen dårligere end hvis lånet ikke var omlagt, kunne banken krævet at stille vedkommende som hvis omlægningen ikke var foretaget. Da renten er lavere end i 2010 er dette dog næppe sandsynligt.