#201990
Michael

Definitionen på et fælles lån (solidarisk hæftelse) er, at begge personer hæfter for HELE gælden. Hvis der ikke er indgået aftale med kreditor om deling af gælden så er der intet juridisk at hente. I kan ikke undsige jer den solidariske hæftelse med en bodeling. Lånets grundvilkår er præcis de samme.

Der er med andre ord ingen gæld at sælge.