#201970
Krisser

Banken har ikke noget valg. Det er sådan rentetilpasningslån indfris ved udløb. Obligationskursen var ved optagelsen 105,3580. Da et rentetilpasningslån er et kontantlån, ikke et obligationslån, er lånet ikke tilsvarende mindre. I stedet er renten lavere. Gevinsten har du derfor fået i løbet at lånets løbetid, i form af en lavere terminsydelse. Du har reelt betalt skat af denne gevinst, da du ville have fået et højere fradrag af en højere rente, men da kursgevinster på kontantlån er skattepligtige, giver det ikke nogen forskel.