Forside Fora Privatøkonomi ETF’ere beskatning ETF’ere beskatning

#201922
Anonym

Du bør starte med at undersøge, om du i det hele taget må investere din aldersopsparing i ETF. Nedenfor kan du se hvad Nordea skriver om investering af aldersopsparing:

Aldersopsparing kan investeres på følgende måder:
Kontantkonto med fast eller variabel rente. Du kan få oplyst aktuelle rentesatser og vilkår i banken
I bankens værdipapirpuljer. Sammensæt din egen pulje, eller lad banken bestemme sammensætningen af puljen på grundlag af risikoprofilerne lav, middel, høj
Depot – i værdipapirer efter eget valg. Der er i lovgivningen fastlagt regler for, hvilke værdipapirer kan anvendes til investering og hvor meget, der kan investeres i et enkelt selskab. Du kan få flere oplysninger om dette i banken
Depot – porteføljepleje. Der gælder særlige vilkår for porteføljepleje, og du kan få flere oplysninger om dette i banken