#201832
Michael

De 6,35% på banklånet er såmænd ganske rimeligt uden jeg ellers kender jeres økonomi. Renten afhænger jo altid af individuelle forhold.

Ja, det er korrekt at et fastforrentet lån kan give en kursgevinst, men det er meget tvivlsomt at det samlet set vil være billigere end et flexlån over mange år. Derudover vil det være temmeligt ligegyldigt at hente en kursgevinst medmindre I omlægger til flex og renten derefter falder fordi ydelsen på et nyt højere forrentet fastlån vil være nogenlunde det samme. Det er også kun i de første 10 eller max. 15 år af et 30-årigt fastforrentet lån at der giver mening at tale om kursgevinst. Når der er færre år tilbage af løbetiden er lånet mindre kursfølsomt og gevinsten derfor mindre.

Kort sagt er det spekulation at gå i fastforrentet lån fordi man regner med en kursgevinst der overstiger her-og-nu merydelsen i forhold til flex. Dermed ikke sagt at fast er dårligt, men lad være med at vælge det udelukkende pga. den mulige kursgevinst.

Totalkredits/Nykredits 2-lags belåning er deres svar på at konsolidere virksomheden og sørge for at boligejerne afdrager på gælden. Fornuftigt nok, men bare ikke hvis man har boliglån >80%