#201754
peter holm larsen

Hej Nulskat,

Det er korrekt at obligationsserierne skifter hvert 3 år, og når en ny åbner – lukker den hidtidige umiddelbart efter.

Og det er ikke sådan at en obligation med 30 års løbetid efter 10 år igen bliver åbnet – nu blot som 20 årig obligation.

Som det er nu i praksis kan man optage lån med løbtider på 1-10 år, 15, 20 og 30 år – og alle andre kombinationer er obligationer men den nærmest liggende højere løbetid.

Vi man have et lån på 21 år – udstedes lånet baseret på obligationer med 30 års løbetid – som det så jo næsten siger sig selv er et ufornuftigt valg.

Men der er ikke åbne serier med løbetider på 21, 24 og 27 år.